Pani Tarnina

Interakcje ziół z lekami na przykładzie dziurawca zwyczajnego

Kiedy zachować ostrożność?


Na ogół uważamy zioła za środki bezpieczne, które możemy przyjmować bez jakichkolwiek ograniczeń i zgodnie z naszymi upodobaniami. Niestety, wciąż zbyt rzadko bierzemy pod uwagę, że zwłaszcza jednoczesne przyjmowanie poszczególnych wyciągów ziołowych oraz leków syntetycznych niesie za sobą duże ryzyko interakcji. Jedną z popularniejszych roślin, która istotnie wpływa na działanie innych leków jest dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.).

Dziurawiec, mimo ogromnego spektrum swojego prozdrowotnego działania, najrozsądniej jest wykorzystywać w ramach monoterapii i zrezygnować z niego podczas kuracji tradycyjnym leczeniem farmakologicznym. Może bowiem potęgować lub osłabiać działanie niektórych leków.

Jakich leków i dlaczego się tak dzieje? Zapraszam do dalszej lektury.  

Dlaczego dziurawiec może wpływać na działanie innych leków?

Badania wykazały, że częstą przyczyną występowania interakcji jest wpływ substancji roślinnych na działanie enzymów cytochromu P450 (CYP-450), a więc na enzymy działające głównie w wątrobie. To właśnie w wątrobie w znacznym stopniu zachodzą przemiany biochemiczne, którym ulegają leki. W innych narządach mają one charakter drugorzędny. Badania wskazują, że ok. 70-80% leków przepisywanych na receptę metabolizowanych jest właśnie przez cytochrom P450.

Co w przypadku, gdy dojdzie do ingerencji w pracę enzymów? Hamowanie działania enzymów wątrobowych prowadzi do wzrostu stężenia leku we krwi. Działanie leku jest wówczas wzmożone, może prowadzić do działania toksycznego i gromadzenia się leku w tkankach. Wzrost poziomu enzymów powoduje natomiast działanie przeciwstawne – maleje stężenie leku we krwi, zmniejszając efektywność leczenia.

Interakcje mają miejsce również w wyniku regulacji aktywności glikoproteiny P (P-gp). Białko to odgrywa istotną rolę w dystrybucji leków w organizmie, wpływa na ich wchłanianie i wydalanie. Tymczasem, wiele substancji jest jednocześnie inhibitorami oraz induktorami tego białka.

Przykładem oddziaływania na enzymy cytochromu P450 oraz glikoproteiny P jest właśnie dziurawiec. Może on zarówno hamować ich działanie, jak i pobudzać ich aktywność.

Na działanie jakich leków wpływa dziurawiec?

  • Leki przeciwdepresyjne

Dotyczy to zwłaszcza selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (TLPD). Dziurawiec wchodzi z nimi w interakcje nasilając ich działanie farmakologiczne, mogąc prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego. Zespół serotoninowy pojawia się na skutek nadmiaru serotoniny w organizmie. Wówczas mogą pojawić się zaburzenia czynności układu nerwowego i mięśniowego, gorączka, wzmożenie potliwości, przyspieszenie czynności serca, może dochodzić również do halucynacji czy zaburzeń świadomości. Do zespołu serotoninowego może dojść również na skutek interakcji z m.in. lekami zawierającymi dekstrometorfan  (składnik niektórych leków przeciwkaszlowych) czy tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny). Przerwa między stosowaniem preparatów z dziurawca a przyjmowaniem leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (m.in. fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina, paroksetyna, citalopram, klomipramina, amitryptylina, trazodon) powinna wynosić przynajmniej 2 tygodnie.

  •  Doustne środki antykoncepcyjne

Wyciągi z dziurawca mogą zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych i powodować występowanie krwawień menstruacyjnych.

  •  Leki przeciwnowotworowe

Osłabienie działania może występować również w przypadku leków przeciwnowotworowych (m.in. imatinib, irinotekan, docetaksel). Dziurawiec może pływać na zmniejszenie stężenia tych środków we krwi, a tym samym zwiększać ryzyko rozwoju choroby nowotworowej czy jej nawrotu.

  •  Leki przeciwzakrzepowe

Dziurawiec może osłabiać działanie leków przeciwzakrzepowych na bazie kumaryn (np. fenprokumon, warfaryna), powodując nasilenie objawów zakrzepicy.

  •  Leki immunosupresyjne

Słabsze działanie może występować w przypadku stosowania leków immunosupresyjnych (np. cyklosporyna i takrolimus). Dziurawiec może prowadzić do zmniejszenia stężenia leku i zwiększenia ryzyka odrzucenia przeszczepu.

Zmniejszonej skuteczności mogą podlegać również m.in. leki przeciwpadaczkowe, hipoglikemiczne, przeciwbakteryjne,  blokery kanału wapniowego (np. nifedypina, werapamil), leki antyretrowirusowe przeciwko HIV (np. indynavir), środki znieczulające i rozluźniające mięśnie.

Lista leków, z którymi mogą reagować wyciągi z dziurawca jest naprawdę długa. Z tego powodu, przed rozpoczęciem kuracji ziołami, niezwykle istotna jest uprzednia konsultacja z odpowiednio wyspecjalizowanym lekarzem i/lub fitoterapeutą.

Na przykładzie dziurawca możemy zaobserwować, że zawarte w wyciągach roślinnych substancje chemiczne są często związkami wielofunkcyjnymi, mogącymi wykazywać różne mechanizmy działania. Wielokierunkowość działania jest niewątpliwym plusem, ale może okazać się również minusem. Skomplikowany skład może prowadzić do różnorakich interakcji i modyfikować działanie innych, równocześnie przyjmowanych preparatów. Na uwadze należy mieć również fakt, że w dalszym ciągu nie są znane wszystkie mechanizmy tego typu reakcji.

Korzystając z przetworów z dziurawca trzeba też pamiętać o ich możliwości zwiększania wrażliwości na działanie promieni ultrafioletowych.

A jeśli chcesz dowiedzieć się o dziurawcu więcej, zachęcam do przeczytania mojego posta Dziurawiec – świętojańskie ziele, w którym opisuję właściwości i zastosowanie tej niezwykłej rośliny.


Treści zawarte na blogu potraktuj jako ciekawostkę edukacyjną. 
Nie mogą one zastąpić fachowej porady u odpowiednio wyspecjalizowanego lekarza i/lub fitoterapeuty.

Aleksander Ożarowski, Wacław Jaroniewski, „Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie”, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987

Marta Rogowska, Wojciech Giermaziak, „Wpływ roślin leczniczych na farmakokinetykę i metabolizm leków syntetycznych”, Postępy Fitoterapii, tom 19, nr 4, 2018

Adam Klimowicz, Małgorzata Jeziorna, Anna Nowak, Stanisława Bielecka-Grzela, „Wpływ wybranych roślin leczniczych na aktywność glikoproteiny P”, Postępy Fitoterapii, tom 12, nr 3, 2011

Sebastian Turek, „Ziele dziurawca zwyczajnego – składniki czynne i potencjalne zastosowania lecznicze”, Postępy Fitoterapii, tom 6, nr 3-4, 2005:
http://www.czytelniamedyczna.pl/2579,ziele-dziurawca-zwyczajnego-skadniki-czynne-i-potencjalne-zastosowania-lecznicz.html

Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, „Rola dziurawca w leczeniu depresji”, Psychiatria, tom 2, nr 2, 2005: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/29219/23980

Henryk Różański, „Olej z kwiatów dziurawca – Oleum Hyperici (Johanniskrautöl) i ziele dziurawca – Herba Hyperici w fitoterapii”, Medycyna dawna i współczesna, https://rozanski.li/1012/olej-z-kwiatw-dziurawca-oleum-hyperici-johanniskrautl-i-ziele-dziurawca-herba-hyperici-w-fitoterapii/